Osuszanie Powietrza – Metody osuszania.

Osuszanie Powietrza

© 2017 by AIRCOOL. Proudly created with Wix.com. powrót. Osuszacze COTES FLEXIBLE CRP2000 – CRP40000

Certyfikat ISO Metody osuszania Osuszanie powietrza jest procesem polegającym na zmniejszeniu ilości pary wodnej w powietrzu. Powietrze może zostać osuszone na kilka sposobów: Ogrzewanie i wentylacja Osuszanie adsorpcyjne Ogrzewanie i wentylacja Metoda ta polega na podniesieniu temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz jego intensywnym wentylowaniu.

Jej efektywność uzależniona jest od warunków zewnętrznych, które mogą nawet uniemożliwiać jej zastosowanie. Metoda ta jest tym skuteczniejsza im temperatura na zewnątrz jest niższa, a wewnątrz osuszanego pomieszczenia wyższa. Dlatego najlepsze efekty można uzyskać zimą, gorsze wiosną i jesienią, a najgorsze lub nawet brak efektów latem.

W przypadku osuszania wilgotnych murów temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 35°C. Wyższe temperatury mogą prowadzić do nadmiernego wzrostu ciśnienia pary wodnej w murach, prowadząc do ich pękania i zniszczenia.

Brak właściwej wentylacji wymiany powietrza podczas osuszania wilgotnych ścian tą metodą powoduje, że para pochłaniana jest przez bardziej suche partie ścian oraz sufit. Należy również wspomnieć o tym, że ogrzewanie powietrza nagrzewnicami gazowymi daje efekt odwrotny od zamierzonego.

Dzieje się tak dlatego, że produktami spalania propanu-butanu jest dwutlenek węgla oraz para wodna. W wyniku czego wzrasta nie tylko temperatura ale i wilgotność powietrza. Stosowanie tej metody wiąże się z wysokimi kosztami. Wpływają na to głównie jej niska efektywność długi czas osuszania oraz fakt, że najlepsze efekty uzyskuje się przy największych różnicach temperatur duże zapotrzebowanie na moc grzewczą.

Osuszanie przez wentylację i ogrzewanie: 1 – powietrze wyrzucane na zewnątrz; 2 – powietrze zasysane z zewnątrz; 3 – wentylator; 4 – nagrzewnica; 5 – ogrzane powietrze Osuszanie kondensacyjne Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez schładzanie go poniżej punktu rosy co powoduje wykraplanie wilgoci kondensację.

Do osuszania kondensacyjnego służą kondensacyjne osuszacze powietrza. Ich głównymi elementami są wentylator, sprężarka, wymienniki ciepła skraplacz i parownik oraz element rozprężny. Wentylator wymusza przepływ wilgotnego powietrza przez wymienniki ciepła. Temperatura parownika jest niższa niż temperatura punktu rosy powodując wykraplanie się kondensację pary wodnej zawartej w powietrzu, na jego ściankach.

Kondensat jest gromadzony w zbiorniku osuszacza lub odprowadzany do kanalizacji bądź na zewnątrz. Po przejściu przez parownik ochłodzone i osuszone powietrze przepływa przez skraplacz, gdzie zostaje ogrzane. Dzięki temu uzyskuje się dodatkowy spadek wartości wilgotności względnej.

Ze skraplacza suche powietrze trafia z powrotem do pomieszczenia, z którego zostało zassane. Temperatura powietrza wypływającego z osuszacza jest wyższa o °C, od temperatury powietrza zassanego. Wspomniany wzrost temperatury może powodować szybsze odparowanie wody np. Wraz z wydłużeniem czasu pracy urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, ilość wody zawartej w powietrzu zostaje skutecznie zmniejszona. Wydajność osuszaczy kondensacyjnych uzależniona jest od warunków pracy temperatury i wilgotności oraz od rodzaju urządzenia wielkości, producenta.

Jest ona największa przy wyższych wartościach temperatury i wilgotności względnej. W związku z tym, obniżenie zawartości wody w powietrzu powoduje spadek wydajności urządzenia. Specyfika tych urządzeń powoduje, że nie jest możliwe ich wykorzystanie w temperaturach niższych niż °C w zależności od modelu.

Osuszanie kondensacyjne jest zdecydowanie bardziej efektywne i ekonomiczne od osuszania przez ogrzewanie i wentylację, przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu wymiany powietrza zawartego wewnątrz pomieszczenia. Osuszanie kondensacyjne: 1 – wilgotne powietrze; 2 – filtr; 3 – parownik; 4 – taca ociekowa; 5 – zbiornik kondensatu; 6 – osuszone i schłodzone powietrze; 7 – skraplacz; 8 – wentylator; 9 – osuszone i ogrzane powietrze Osuszanie adsorpcyjne Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez pochłanianie jej przy pomocy materiałów higroskopijnych.

Do osuszania tą metodą używa się osuszaczy adsorpcyjnych, których głównymi elementami są: obrotowy bęben rotor wraz z zespołem napędowym, wentylatory, nagrzewnica powietrza, filtr, obudowa oraz osprzęt. Bęben wykonany jest najczęściej z odpowiednio wyprofilowanych blach aluminiowych tworzących osiowe kapilary , których powierzchnia pokryta jest substancją higroskopijną. Taka konstrukcja powoduje znaczne zwiększenie powierzchni chłonącej wilgoć.

Rotor napędzany jest silnikiem elektrycznym za pośrednictwem przekładni najczęściej pasowej. Dzieli się on na sektor osuszający i regeneracyjny, w wyniku czego za rotorem otrzymuje się osuszone powietrze.

Bęben obracając się powoduje, że zawilgocony materiał higroskopijny trafia do sektora regeneracyjnego, gdzie przez rotor przepływa gorące powietrze, odbierające wilgoć, która następnie wyrzucana jest na zewnątrz. Dodatkową cechą rotora jest jego wysoka trwałość, możliwość mycia, zdolność do samooczyszczenia oraz zapobiegania rozwojowi bakterii. Ogromną zaletą tego typu osuszania jest możliwość osuszania powietrza bez jego schładzania oraz osuszanie powietrza o temperaturze poniżej 0 C.

Z uwagi na mnogość zalet tej metody znajduje ona szerokie zastosowanie w przemyśle np. Osuszanie adsorpcyjne: 1 – filtr; 2 -wilgotne powietrze; 3 – rotor bęben ; 4 – osuszone powietrze; 5 – wentylator; 6 – powietrze regeneracyjne; 7 – nagrzewnica; 8 – gorące powietrze regeneracyjne; 9 – wilgotne powietrze regeneracyjne.

Osuszacze powietrza – YouTube

Share your videos with friends, family, and the world

https://www.youtube.com/playlist?list=PLL5URRTp5l_UbGuiIe3XCRkEwEyYRfBuS

Home osuszanie

This site was designed with the .com. website builder. Create your website today. Start Now

https://air-cool.wixsite.com/osuszanie

Osuszacze powietrza – Pochłaniacze wilgoci na …

Osuszanie Powietrza

Wśród osuszaczy powietrza, możemy wyróżnić kilka charakterystycznych rodzajów, które różnią się nieco konstrukcją. Pierwszą wersją jest pochłaniacz wilgoci kondensacyjny, wyposażony w kompresor. Urządzenie zasysa powietrze, a woda zostaje skroplona w parowniku, aby można ją było odprowadzić do specjalnego pojemnika. We wspomnianym skraplaczu woda zostaje podgrzana i z powrotem wydmuchana z urządzenia na zewnątrz. Jest to niezwykle skuteczna wersja osuszacza powietrza …

https://allegro.pl/kategoria/do-domu-osuszacze-powietrza-67471

GHE osuszanie

© 2017 by AIRCOOL. Proudly created with Wix.com. Osuszacz dla układów pasywnych GHE. powrót

https://air-cool.wixsite.com/osuszanie/kopia-fhe

Metody osuszania.

Temperatura powietrza wypływającego z osuszacza jest wyższa o 3-8°C, od temperatury powietrza zassanego. Wspomniany wzrost temperatury może powodować szybsze odparowanie wody np. z mokrych ścian, co przyśpiesza ich osuszanie i nie wiąże się z ryzykiem zniszczenia jak w przypadku osuszania przez ogrzewanie i wentylację. Wraz z wydłużeniem czasu pracy urządzenia w zamkniętym …

http://www.masterheaters.pl/metody-osuszania,179.html

Osuszanie budynków – wynajem osuszaczy powietrza

Osuszanie budynków – wynajem osuszaczy powietrza. 408 likes · 22 talking about this. Wynajem osuszaczy powietrza – Poznań, WLKP. Osuszanie: pomieszczeń,…5/5

https://www.facebook.com/watch/wynajemosuszaczypowietrza/

CRP2000-CRP40000 osuszanie

© 2017 by AIRCOOL. Proudly created with Wix.com. powrót. Osuszacze COTES FLEXIBLE CRP2000 – CRP40000

https://air-cool.wixsite.com/osuszanie/kopia-cr105e-cr105d-cr105c

Osuszanie Powietrza Poznań – Apex HT – YouTube

11/03/2011 · Tu widzimy sposób działania urządzenia Apex HT. Zastosowano odprowadzenie wody na zewnątrz urządzenia. Więcej na: www.condensa.plAuthor: CondensaOsuszanie

https://www.youtube.com/watch?v=Y7V9Eibk5yU