Mapa Kompetencji – Mapa kompetencji – dlaczego warto? – Ewa Wędrychowska

Mapa Kompetencji

Mapa Kompetencji – opis Wprowadzenie Pojęcie „kompetencje” zawsze występuje w liczbie mnogiej, podobnie jak okulary, drzwi, spodnie czy nożyczki. Wskazuje to na fakt, że w rozważaniach o kompetencjach niezwykle trudno jest wyizolować pojedynczą kompetencję i traktować ją jako właściwość całkowicie niezależną, oderwaną od …

Mapa kompetencji — 6 najważniejszych powodów, dla których warto ją mieć. Żyjemy w czasach, które wymagają od nas ciągłego dostosowywania się. Zmiany są wpisane w naszą codzienność. Kariera przestała już być tym, czym była za czasów naszych dziadków i rodziców, czyli pracą w jednym obszarze, w tym samym miejscu, przez całe życie. Dzisiaj kariera to portfolio wielu doświadczeń, zdobywanych w różnych branżach, specjalizacjach, na różnych stanowiskach i w różnych miejscach na świecie!

By sprostać takiej dynamicznej rzeczywistości,  musimy nieustannie uczyć się, rozwijać i poszerzać nasze doświadczenia. W dodatku dotyczy  nas to na wszystkich etapach naszego życia, zarówno uczniów i studentów, jak i osoby pracujące, a także tych, którzy zbliżają się do emerytury czy  nawet tych, którzy już na niej są!

Jak sprawić, by się w tym naszym rozwoju nie pogubić i być jak najlepiej przygotowanym do szybkich i czasami nieoczekiwanych zmian? Warto sporządzić mapę swoich kompetencji i systematycznie ją uzupełniać. Cóz  to takiego, owa mapa kompetencji? Kompetencje to nic innego, jak nasza wiedza, umiejętności, doświadczenia i postawy oraz wartości. Mówiąc językiem biznesowym, nasze kompetencje są naszą ofertą dla pracodawcy.

To one decydują o tym, czy jesteśmy atrakcyjnym pracownikiem, współpracownikiem, kandydatem do podwyżki czy awansu, jaka jest nasza cena i jaką rolę odgrywamy w firmie. Od czego możesz zacząć tworzenie Twojej mapy kompetencji? Na początek zadaj sobie 5 ważnych pytań: Co wiem?

Co potrafię robić? Jakie mam doświadczenia? Jakimi kieruję się wartościami? Ważne jest, aby każde z tych pytań dokładnie przemyśleć, spojrzeć na swoje życie z perspektywy, sięgając czasami głęboko do pamięci. Wszystkie informacje, które zgromadzisz, musisz następnie zapisać w sposób przejrzysty — np.

Sporządzenie pełnowartościowej, szczegółowej analizy naszego życia zawodowego, ale również osobistego te dwa obszary są nierozłączne! Czasami praca nad tymi zagadnieniami zajmuje moim klientom wiele godzin, a nawet dni. Wymaga głębokiego wglądu w siebie, zastanowienia się nad przeszłością, zadania sobie wielu trudnych i niewygodnych pytań na temat samego siebie, spojrzenia prawdzie w oczy, ale również przypomnienia zapomnianych sukcesów i ukrytych talentów. Zachęcam też do zaangażowania w ten proces swoich kolegów po fachu, klientów, współpracowników i znajomych.

Możesz im zadać pytania na swój temat np. Albo o to, co Cię wyróżnia spośród innych? Z doświadczenia wiem, że to ćwiczenie dostarcza nam często zaskakujących i niezwykle cennych informacji. Są takie obszary dotyczące nas samych, które dostrzegają inni, podczas gdy my nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia! Mapa kompetencji nie powstaje raz na zawsze! Musimy pamiętać o tym, że zmienia się nie tylko rzeczywistość, która nas otacza, ale również i my sami w ciągu naszego życia nieustannie się zmieniamy: zmieniają się nasze priorytety, nasze wartości, nasze potrzeby, no i oczywiście kompetencje.

Dlatego właśnie pamiętaj o tym, żeby co jakiś czas wracać do Twojej mapy i ją odświeżać!

Mapa Kompetencji – opis – studylibpl.com

Mapa Kompetencji – opis Wprowadzenie Pojęcie „kompetencje” zawsze występuje w liczbie mnogiej, podobnie jak okulary, drzwi, spodnie czy nożyczki. Wskazuje to na fakt, że w rozważaniach o kompetencjach niezwykle trudno jest wyizolować pojedynczą kompetencję i traktować ją jako właściwość całkowicie niezależną, oderwaną od …

https://studylibpl.com/doc/1358928/mapa-kompetencji—opis

Mapa Kompetencji opis – Małopolski Instytut Kultury

Mapa Kompetencji® 4. Budowanie zespołów Dobór odpowiednich ludzi. Tworzenie, integrowanie i organizowanie działań zespołu. 5. Dążenie do rezultatów /przedsiębiorczość Dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów. Podejmowanie działań ukierunkowanych na …

https://mik.krakow.pl/wspolpraca/wp-content/uploads/2020/06/Mapa_Kompetencji_opis.pdf

Mapa kompetencji – dlaczego warto? – Ewa …

Mapa Kompetencji

Mapa kompetencji nie powstaje raz na zawsze! Musimy pamiętać o tym, że zmienia się nie tylko rzeczywistość, która nas otacza, ale również i my sami w ciągu naszego życia nieustannie się zmieniamy: zmieniają się nasze priorytety, nasze wartości, nasze potrzeby, no i oczywiście kompetencje.

http://ewedrychowska-coaching.pl/blog/mapa-kompetencji-6-najwazniejszych-powodow-dla-ktorych-warto-ja-miec/

Doradztwo zawodowe w szkole Mapa Karier

Mapa Kompetencji

Odkryj bezpłatną bazę kilkuset zawodów, scenariusze lekcji, materiały pomocnicze na zajęcia doradztwa zawodowego w szkole – od przedszkola do matury.

https://mapakarier.org/

Mapa kompetencji specjalisty komunikacji …

Mapa Kompetencji

Mapa podzielona została na 6 obszarów kompetencyjnych: 1. strategia, planowanie i orientacja biznesowa (strategy, planning and business acumen) 2. rozumienie ludzi i kultur (understanding people and cultures) 3. tworzenie i nadzorowanie treści i konwersacji …

https://beedifferent.pl/blog/mapa-kompetencji-specjalisty-komunikacji-wewnetrznej-wedlug-institute-internal-communication

Matryca kompetencji – co to jest i do czego służy? …

Matryca kompetencji (ang. skill matrix) jest to bardzo proste graficzne przedstawienie istotnych dla pracy całego zespołu umiejętności każdego wchodzącego w jego skład pracownika. Co to oznacza? Do czego się przydaje? Zapraszamy do lektury. Co to jest matryca kompetencji? I – Graficzne przedstawienie – łatwość przyswajania informacji

https://leanaction.pl/2016/07/18/matryca-kompetencji-co-to-jest-i-do-czego-sluzy/

Praktyczne sposoby na ćwiczenie kompetencji …

Uczniowie pracują w 3 grupach. W każdej grupie wybierany jest jeden przedstawiciel, który będzie pełnił rolę „przywódcy” drużyny. Przywódca losuje swoją rolę (przygotuj wcześniej na karteczkach role do wylosowania – załącznik) i nie mówi swojej drużynie, co ma napisane na karteczce.

https://padlet.com/Mapa_Karier/kompetencjemiekkie

Kompetencje kluczowe w edukacji – ore.edu.pl

Określono osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/Prezentacja%20-Kompetencje%20kluczowe%20w%20edukacji.pdf