Badkläder Skarvyxa Pics

Skarvyxa

Skarvyxa

Skarvyxa

Sex Skarvyxa - Wikipedia's Skarvyxa as translated by GramTrans Bilder

Du kan vælge at tilføje en oversættelse som endnu ikke er i ordbogen. Eller du kan stemme for oversættelser allerede foreslået Skarvyxa rigtige eller forkerte. Er norske ord deler en god oversættelse for svenske ord delar? Toggle navigation.

Tilføj ny oversættelse. Synonymer for skarvyxa däxel tväryxa täxla. Substantiv 1. Ord der ligner skarvyxa skara skarv skarab Skarvar skärva. Dine sidste søgninger skarvyxa. Sidste oversættelse generalstab mayonnaise frase Lysosome lämna Skarvyxa.

Tilføj dit forslag. Kender Skarvyxa norske oversættelsen for svenske ord nedre? Let me know what happens to my suggestion. Stem om rigtigt eller forkert. Log ind for Pornhubmcom øge troværdigheden af Rocco Siffredi In London bidrag.

Skarvyxa

Skarvyxa

Du kan vælge at tilføje en oversættelse som endnu ikke er i ordbogen. Eller du kan stemme for oversættelser allerede foreslået som rigtige eller forkerte. Er norske ord deler en god oversættelse for svenske ord delar?

Skarvyxa

En skarvyxa, eller tjäckelyxa, är en yxa med tvärställd egg i förhållande till skaftet. Andra benämningar på verktyget är tväryxa och täxla (dialektalt, från fornnordiska þexla), samt däxel (från tyska Dechsel).. Skarvyxan användes innan såg och hyvel började användas och är ett ålderdomligt verktyg. Skarvyxan ett effektivt precisionsverktyg, men kräver en hel del uninove.meted Reading Time: 1 min.

Skarvyxa

Skarvyxa

Skarvyxa

Skarvyxa

Skarvyxa eller tväryxa som den ibland också kallas, har ett brett användningsområde. Yxan används till att hugga till stockar och plank för att skapa släta ytor, forma bjälkar och åsar samt vid timring och huggning av spant till båtar. Vanligtvis används Stor Skarvyxa då användaren står över stocken och hugger mellan uninove.melnr:

Du kan vælge at tilføje en oversættelse som endnu ikke er i ordbogen. Eller du kan stemme for oversættelser allerede foreslået som rigtige eller forkerte. Er norske ord ekkelt en god oversættelse for svenske ord äcklighet? Toggle navigation. Tilføj ny oversættelse. Synonymer for skarvyxa däxel tväryxa täxla.
2021 uninove.me